Manifestiounskalenner

Juin
2
dim
Jubiläumsfeier fir den 30. Anniversaire vum Chouer Chanterelle Buurschent @ Château de Bourscheid
Juin 2 Jour entier
Programm :
11:00 bis 11:30 Auer:
       Arrivée vun de Kannerchéier um Parking beim Buurschter Schlass
12:00 bis 14:00 Auer:
       Animatiounsprogramm (Rallye mat Froen a Spiller) mat integréiertem
       Mëttegiessen.
Um Menü fir d’Mëttegiessen si  Fritten, Grillwurscht mat Fritten oder
       mat Bréitchen,  Gedrénks an eng Glace virgesinn.
14:00 bis 15:00 Auer:
        Preparatioune fir de Concert
15:00 bis 16.30 Auer:
       CONCERT D’HONNEUR  offréiert vun der UGDA mat Optrëtt vun
      de 4 Kannerchéier an dem Jugendorchester vun der Musek vu Schieren.
       ·      Les Enfants de l’Alzette Betebuerg
       ·      Sauerquakerten Rousport
       ·      Gënzebléien Heischent
·      Chanterelle Buurschent
·      Jugendensembel vun der Schierener Musek
Uschléissend Präisverdeelung vum Rallye
17:00 Auer:
         Enn vum Programm an Heemrees vun de Kannerchéier
Juin
9
dim
Vum Dram an t Wierklechkeet @ Château de Bettembourg
Juin 9 @ 15:00 – 17:00

Kannerchouer les Enfants de l’Alzette Bettembourg sangen ënnert der Direktioun vum Sarah Palm, um Piano Beshaj Eneida a Perkussion Max Duchscher.

Kanner- a Jugendchouer Konsdref ënnert Direktioun vum Marc Loewen.

Fräien Entrée
fir Iessen a Gedrenks ass gesuergt

 

Juin
16
dim
Mammendagsfeier fir den Hëncherenger Gaart an Heem @ Chateau de Bettembourg
Juin 16 @ 15:00 – 17:00

De Kannerchouer Les Enfants de l’Alzette sengt op der Mammendagsfeier fir den Hëncherenger Gaart an Heem ënnert der Direktioun vum Sarah Palm.